Nurettin Albayrak - Kaç Bahar Bekledim

Nurettin Albayrak

1950 – 2016

Biyografi

Nurettin ALBAYRAK (Erzincan 1950) İlk , orta ve lise öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Erzurum Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü (1972) ve İstanbul Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nü bitirdi(1985). Lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı(1993). Uzun yıllar özel eğitim kurumlarında Türkçe ve Edebiyat dersleri okuttu. Kocaeli Üniversitesi Türk Dili okutmanlığı görevinde bulundu (2002- 2005). İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Türk halk edebiyatı (2007-2008) ve son olarak 2010 yılından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Türk Halk Edebiyatı ve Türk Dili dersleri okuttu.

 

Kuruluşundan itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Türk Dili Ve Edebiyatı İlim Heyeti içinde müellif-redaktör olarak yer alan Nurettin ALBAYRAK’ın yüze yakın makalesi ve ansiklopedi maddesi, yirmi beşi aşkın eseri bulunmaktadır. Eserlerinin yarıya yakını Türk dili veTürk edebiyatıyla ilgili ders kitabı ve yardımcı ders kitabı , diğerleri ise Türk halk edebiyatıyla ilgilidir. 15.10.2016 tarihinde vefat eden Nurettin Albayrak ‘ın Türk Halk Edebiyatı ile ilgili başlıca eserleri şunlardır:

Folklorumuz ve Erzincan (Erzincan, 1983), Gevheri (İstanbul , 1998), Karacaoğlan ( İstanbul , 1999), Dadaloğlu ( İstanbul , 1999), Erzurumlu Emrah ( İstanbul , 2001), Ruhsati ( İstanbul,  2001), Pir Sultan ( İstanbul,  2001), Sümmani ( İstanbul,  2001), Ansiklopedik Halk Edebiyatı  Terimleri Sözlüğü (İstanbul , 2004, 2. bsk. Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü adıyla İstanbul, 2010), Aşık Ömer (İstanbul , 2006), Dertli (İstanbul , 2007), Türkiye Türkçesinde Atasözleri (İstanbul,  2009), Halk Edebiyatı / Kapsamı , Biçim ve Tür Özellikleri , Literatürü (İstanbul , 2012). Gönül Çalab’ın Tahtı / Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü (İstanbul, 2014 ), Tanpınar’ın Türküsü / Tanpınar’dan Anadolu’nun Yazılmamıs Romanlarına  ( İstanbul, 2016 )

Kitaplar

Dertli

Dertli çok hikmetten irşad olmadı,
Sensiz mahşer yeri küşad olmadı,
Çok nebiye vardım imdat olmadı,
Şefaat kânısım Mustafa dedim

Aşık Ömer

Bana bu gurbeti mesken eyledin,
Hemdemimi âh ü şiven eyledin
Gözüme âlemi külhan eyledin
Bâğ u baharımdan ayırdın felek ..

Sümmani

Olaydım onlara ikbâl-i yâver,
El etse sevdiğimin acep el ne der
Bilmem  tecelli mi yoksa ki kader,
Beni bir vefasız yâra yazmışlar

Pir Sultan

Pir Sultan’ım ne yatarsın
Kurmuş çarhını dönersin
Ne konarsın ne göçersin
Duran dünya değil misin

Karacaoğlan

Bir benin bahası Gürcü Gürcistan,
Bir benin bahası Hind u Hindistan
Bir benin bahası şol Arabistan
Bir beni de Tatar Hanı bend etmiş

Gevheri

Gevheri der ki sen dahi bulasın
Aldırıp yârını yârsız kalasın
Sen de benim gibi mecnun olasın
Yaktın vücudumu nâr ettin felek

Halk Edebiyatı Sözlüğü

Eser 1000’den fazla halk edebiyatı teriminden ve kavramından oluşmakta, her terimin ve kavramın ansiklopedik anlamı verilmiştir. Her maddenin sonunda terim veya kavram ile ilgili bir bibliyografi bulunmaktadır; bu özelliği ile eser Türk halk edebiyatı alanında bir ilk sayılmaktadır. Eser 590 sayfadır.

Halk Edebiyatı / Kapsamı , Biçim ve Tür Özellikleri , Literatürü

Türk halk edebiyatında halen tartışılan birçok konunun yer aldığı ve bu tartışmalara çözümün üretildiği önemli bir eserdir. Türk halk edebiyatıyla ilgili 3000’den fazla eser ve makalenin yer aldıgı bu eser, Türk halk edebiyatının derli toplu  bir “literatür” ünü sunmuştur.  Eser 344 sayfadır.

Türkiye Türkçesinde ATASÖZLERİ

Türkiye Türkçesinde yer alan 18838 atasözü ve bunların açıklamasından oluşan eserin “GİRİŞ” bölümünde atasözleri etraflıca ve birçok özellikleriyle ele alınmış ; atasözlerinde yer alan halk ağızındaki kelimeler “SÖZLÜK” bölümünde anlamlaştırılmıştır. 98.000 kelimenin 181 sayfayı tutan İNDEKS’iyle “atasözlerinin kalbi” ne girişmiştir. Eser 1140 sayfadır.

Ruhsati

Bir vakte erdi ki bizim halimiz
Yiğit belli değil , mert belli değil
Herkes yarasına derman arıyor
Deva belli değil, dert belli değil..

Dadaloğlu

Eliftir kirpiği , ira’dır kaşı
Bu güzellik sana mevla bağışı
Arasam bulunmaz cihanda eşi
Hiç mislin gelmemiş devr-i zamana

Folklorumuz ve Erzincan

Erzincan folkloru hakkında  konu konu bilgi veren ilk önemli eserlerden biridir.

Gönül Çalab’ın Tahtı / Açıklamalı Yunus Emre Sözlüğü

Bu dünya bir gelindür yeşil kızıl tonanmış
Kişi yeni geline bakubanı toyamaz

Ben aşksuzın olımazaım aşk olıcak ben ölmezem
Aşkdur hayatum hasılı aşkdan gayrısın bilmezem

Tanpınar’ın Türküsü / Tanpınar’dan Anadolu’nun Yazılmamıs Romanlarına

Beş Şehir, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur gibi eserleriyle Türk edebiyatının mihenk taşı olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın üzerinde , en az durulan yönlerinden biri, halk edebiyatı ve özellikle türkülere bakışıdır. Nurettin Albayrak, Tanpınar’ın Türküsü’nde bu alandaki boşluğu dolduruyor.

Galeri

Dünden bugüne Nurettin ALBAYRAK..

Basında

Basında Nurettin ALBAYRAK

İletişim Bilgileri

Adınız Soyadınız:
E-mail Adresiniz:
Konu:
Mesajınız :

THE . KEN

Here is a widgetable dashboard. You can drag any widgets here.